Privacybeleid

Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij www.scalini-torhout.be

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons belang. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze websites geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kunt opnemen voor vragen.

  1. Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is SCALINI FASHION BVBA. Scalini is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

– Per post op: Scalini Fashion BVBA, Roeselaarseweg 1, 8220 TORHOUT, BELGIE

– E-mail: [email protected]

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Scalini volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.

  1. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt.

2.1 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Bij Scalini gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden: om uw koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren.

Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over het door u gebruikte eindapparaat, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de homepage, of producten die u bekeken hebt en informatie die wij van u ontvangen (met inbegrip van automatisch overgedragen of gegenereerde informatie) hebben.

Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor kosten ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende.

2.2 Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst.

Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor kosten ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.2.1 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van Scalini ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit of u op een nieuwsbrief bent geabonneerd. Wij willen u op deze manier informatie doen toekomen over producten uit onze collectie die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons interessant zouden kunnen zijn.

Indien u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor kosten ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail een afmeldingslink.

  1. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze websites. Wij wijzen u er echter op dat onze website en service slechts beperkte functies heeft, als u ons niet toestaat om cookies te plaatsen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden, die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze websites en onze aanbiedingen voor u dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt u het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat u ze niet continu hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt Scalini?

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch weer van uw harde schijf gewist (daarom ook de naam sessie-cookies). Bovendien gebruiken wij ook cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bij een later bezoek wordt dan automatisch vastgesteld dat u reeds eerder bij ons op bezoek was. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Met name deze cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de site getoond krijgt. Het uitsluitende doel van deze cookies bestaat eruit ons aanbod zo optimaal mogelijk aan te passen aan uw wensen als klant en u het surfen bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.

Welke gegevens zijn er in de cookies opgeslagen?

In de door Scalini gebruikte cookies worden alleen pseudonieme gegevens opgeslagen. Bij activering van de cookie wordt hieraan een identificatienummer toegewezen en een toewijzing van uw persoonsgerelateerde gegevens aan dit identificatienummer wordt niet uitgevoerd. Uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een directe toewijzing van de cookie aan u mogelijk zouden maken, worden niet in de cookie opgenomen. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend pseudonieme informatie, bijvoorbeeld over het feit welke pagina´s van onze shop werden bezocht, welke producten werden bekeken etc.

Wat is onsite targeting?

Op de Scalini-websites worden op basis van een cookietechnologie gegevens voor het optimaliseren van onze reclame en van het gehele online-aanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de door de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame die erop gericht is dat er de afgelopen dagen uitsluitend sportschoenen werden bekeken). Ons doel hierbij is om ons online aanbod voor u zo aantrekkelijk mogelijk op te zetten en u reclame te presenteren, die overeenkomt met uw interesses.

Re-targeting

Onze websites gebruiken hierbij zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van Scalini. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo persoonlijk gericht is. Deze vorm van reclame vindt geheel op pseudonieme wijze plaats.

Bij gebruik van onze site worden cookies gebruikt en daarmee gebruiksgegevens van u geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder worden uw gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie opgeslagen, zodat ze bijvoorbeeld bij uw volgende bezoeken van de websites weer opgeroepen kunnen worden.

Hoe kunt u de opslag van cookies voorkomen?

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt en zo voor de toekomst het verder plaatsen van cookies voorkomen.

Normaal gesproken wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie getoond, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen.

  1. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van Scalini worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

Deze logfile-datarecords evalueren wij om ons aanbod en de Scalini website verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Tegelijkertijd maken wij gebruik van de logfile-datarecords als afweer tegen aanvallen op onze Scalini website, bijv. in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen, die erop gericht zijn om de toegang tot onze Salini website door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

  1. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics en Facebook pixel.

5.1 Google Analytics

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

5.2 Facebook pixel

Indien u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, doordat u op de hiervoor bedoelde button hebt geklikt, maken wij bij onze internetactiviteiten gebruik van ’Facebook Pixel’, van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (’Facebook’). Hiermee wordt het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Dit proces dient ter evaluatie van de effectiviteit van advertenties op Facebook voor statistisch gebruik en marktonderzoeksdoeleinden en kan bijdragen aan de verdere optimalisering van commerciële werving in de toekomst.
De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van de gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt zowel Facebook, als haar partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor dit doeleinde kan bovendien een cookie op uw computer opgeslagen worden.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel kan alleen verleend worden door personen die ouder zijn dan 13 jaar. Bent u jonger, dan dient een voogd toestemming te geven. In het algemeen geldt dat u het gebruik van cookies op uw computer kunt voorkomen door uw internetbrowser zo in te stellen, dat in de toekomst geen cookies meer worden opgeslagen op uw apparaat en dat reeds geplaatste cookies verwijderd worden. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat internetpagina’s minder goed functioneren. U kunt het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook uitschakelen op de website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

  1. Retargeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners

In het kader van retargeting en reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S.; https://www.facebook.com/about/privacy

  1. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure Socket Layer).

Bovendien beveiligen wij onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.