Algemene voorwaarden

 1. General
  These conditions of sale regulate the use of the website of the Comm. VA OFT Purchase, registered office at 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 550, and with the company number RPR Brussel 0466.359.568 (hereafter referred to as ‘the seller’), which was created and managed by her. The sales conditions also apply whenever an order is placed via the webshop of Deleye or Bekult via www.deleye.be or www.bekult.be . Users may view and print the information on the site free of charge for personal use, but not for commercial purposes.
  Anyone placing an order on the website (hereafter referred to as ‘the customer’) confirms by the order that he is a natural person and, moreover, is competent. Business incapacities should be represented by their legal representative who is also bound by these terms and conditions of sale and must complete the order form themselves or give the commercially incompetent permission to do so. The provisions of the following art. 11 regarding the processing of personal data in full. Placing the order implies a payment obligation.
  Placing an order on the website is the explicit acceptance of these general sales conditions that are published on the website as well as on the reverse of the invoice. The acceptance of these general terms and conditions is necessary for placing an order. Who orders, declares to know and accept the general terms and conditions of the seller. The general conditions are always available and can be consulted via the website. For each order, the general terms and conditions that apply to the website and invoice at that time apply, with the exclusion of any older or newer provisions. If one of these conditions would not be legally valid for whatever reason, the other conditions remain fully applicable.
  The language of the agreements concluded is Dutch. Contact can always be made in case of lack of clarity: either via [email protected] or the customer service department, all working days can be reached by telephone from 9h00 to 17h00 on the number 32 (0) 51 / 269.888.
 2. Offer and order
  An order can only be placed via www.deleye.be or www.bekult.be. Orders via the website are deemed to be placed for non-professional private purposes. These general terms and conditions of sale apply only to consumers within the meaning of Book VI of the Code of Economic Law, as inserted by the Act of 21 December 2013 inserting book VI “Market practices and consumer protection” in the Code of Economic Law and inserting the definitions own to book VI, and of the law enforcement provisions specific to book VI, in books I and XV of the Code of Economic Law, (BS 30 December 2013, err., BS 20 January 2014, err., BS 18 March 2014, err ., BS March 24, 2014). Merchants wishing to place an order for professional purposes should, if necessary, contact the customer service department.
  The seller undertakes to process orders placed on the site as long as stocks last and within the restrictions formulated in these conditions. The online order can only be processed if the customer has clearly identified in accordance with art.9.
  The seller reserves the right to refuse orders in case of serious suspicion of abuse of rights or bad faith, serious suspicion of commercially unacceptable commercial purposes or depletion of the stock of a particular item.
  An order is only definitive after the acceptance of these general sales conditions, the prices and the description of the offer. If something in the offer or after ordering is insufficiently clear, the customer can always contact us.
 3. Payment
  The prices are those stated on the website of the time of the order. All prices are including 21% VAT.
  No shipping costs will be charged for orders over 90.00 EUR.
  De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : Maestro, Visa, Bancontact en Ideal.
 4. Bevestiging bestelling
  Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.
 5. Levering
  De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door ophaling in één van onze winkels naar keuze. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen Belgische postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.
  De verkoper streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 4 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.
 6. Retour
  Conform de artikels VI 47-52 van het Wetoek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
  Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in één van onze winkels. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post gratis terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier  te worden verzonden aan volgend retouradres : Brugsesteenweg 530, 8800 Roeselare. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor  en op kosten van de verkoper verzonden.
  Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload.
  In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast.
 7. Garantie
  Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de  zeven kalenderdagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : Comm. VA OFT Aankoop, Brugsesteenweg 550, 8800 Roeselare of via mail naar [email protected]
  In geval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de klantendienst binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. 6. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Als overmacht wordt aanzien elke oorzaak die buiten de controle van de verkoper ligt, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke natuurramp, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, oorlog gelijkende operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen.
 8. Handtekening en bewijs
  De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.
 9. Gebruik website
  De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de  klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
  De verkoper streeft ernaar ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op de website juist zijn, maar er wordt geen garantie of verklaring gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, dat ze volledig, nauwkeurig, up-to-date zijn en, voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen.
  De verkoper behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant is verantwoordelijk voor het regelmatig nagaan van de informatie die online geplaatst wordt om tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte te zijn.
  De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblijk de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
  De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de site niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd. De verkoper geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is.
  De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.
 10. Bescherming van de privacy
  De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
  De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.
 11. Intellectual property
  All parts of the seller’s website, including the technology used for it, are and remain the exclusive property of the seller and are protected by copyright.
  Users who have their own website and who, even for purely personal use, want to set up an automatic link between their own site and the seller’s home page, must request explicit permission from the seller.
 12. Jurisdiction and applicable law
  These general terms and conditions and the agreement that arises after the acceptance of the order, are subject to the provisions of Belgian law. In the event of a dispute, only the courts and tribunals have jurisdiction for the judicial district of Kortrijk